Att mäta är att veta

"Att mäta är att veta" eller "Messen is Wissen" är ett gammalt citat från tysken Werner von Siemens. Det har man fått höra några gånger i olika kurser på KTH. Här nedanför samlar jag mätninigar som kan vara intressanta eller användbara för mig eller andra någon gång i framtiden.

Mätning på teleledningen i mitt rum:

När det inte ringer:
53V lur på
7.2V lur av

När det ringer:
Mellan signalerna: 53V likspänning
Signalerna: korta "skurar" med minst 78V växelspänning, multimetern för långsam för att hänga med ordentligt...

Uppmätta värden för Nokia-handsfree HDC-5

Har 4-polig 2.5mm-plugg, där jag kallar kontakten närmast spetsen (1), och kontakten närmast kabeln (4). Kontakterna däremellan benämns (2) samt (3).

Mikrofon: mellan (2) och (4). Normalt c:a 1k6, men blev c:a 47 Ohm när svarsknapp nedtryckt.
Svara-knapp: (se ovan)
Öronsnäcka: mellan (1) och (3), resistans c:a 150 Ohm

Mätning på fjärrutlösare DMW-RS1 för Panasonic-kameror:

Eftersom jag sett att flera efterlyst hur den "fungerar", och också läst om människor som utan framgång försökt bygga något mha tre-poliga 2.5mm pluggar, så tänkte jag lägga upp lite info om fjärrutlösaren:

Anslutning 4-polig 2.5mm plugg, där bara de två anslutningarna "närmast kabeln" används.

kontakt närmast spetsen märkt (1), kontakt närmast kabeln märkt (4).

Ingen knapp intryckt: 40k2 ohm mellan (3) och (4)
Knapp halvvägs inne: 4k7 mellan (3) och (4)
Knapp helt intryckt: 2k0 mellan (3) och (4)
Ovanstående uppmätta värden antyder följande schema för avtryckaren:


(2006-07-03: Fått mitt förslag bekräftat via bilder på öppnad fjärrutlösare på http://www.spanburgh.com/The_Remote/)

För att veta hur mycket man kan tänja på resistanserna, provade jag att ansluta godtyckliga resistanser. Då kan man räkna ut hur noggranna värdena behöver vara. BÄST är givetvis att hålla sig till de uppmätta värdena. Angivna resistanser nedan är den totala resistansen anslutem mellan pinne tre och fyra i fjärrutlösaren. Spänningen i tabellen är spänningen mellan pinne fyra (positiv) och pinne tre.

Fungerande värden för just min kamera:
Ingen knapp intryckt: motstånd mellan 33k och åtminstonne 96k (ej provat högre motstånd)
Knapp halvvägs inne: motstånd mellan 3k43 till 6k7
Knapp helt intryckt: motstånd mellan 1k08 till 3k14 (ej provat lägre motstånd)

 Resistans Spänning Händelse
  (kOhm)  (Volt)
   Inf   3.02  Kameran detekterar INTE fjärrutlösaren
  96.00   2.75  Kameran detekterar fjärrutlösaren
  68.00   2.65  -"-
  47.00   2.51  -"-
  33.00   2.35  -"-
  28.20   2.25  Kameran detekterar INTE fjärrutlösaren
   7.56   1.33  Kameran detekterar INTE fjärrutlösaren
   6.77   1.25  Fokuserar ibland
   3.43   0.79  Fokuserar
   3.14   0.74  Tar kort
   2.07   0.53  -"-
   1.49   0.40  -"-
   1.08   0.30  -"-

Gör man en minstakvadratanpasning (octave-program) mellan spänningen ovan och strömmen man kan räkna ut ur tabellen, får man fram att kameran har en spänningskälla på 3.02 V, i serie med en resistans på 9.70 kOhm. Kameran ser spänningen 2.44V när fjärrutlösaren anslutits, 0.99V när man fokuserar, och 0.52V när man tar kort. Annat bra att veta är att pinne fyra är mer positiv än pinne 3 i min FZ20, och att pinnarna 1, 2 samt 3 är hopkopplade i min version av kameran. Detta kommer ytterst sannolikt att ändras i nya versioner, så ANVÄND INTE pinne 1 och 2.