RC sekvensminne (version 2)

Detta är en ny version av sekvensminnet, som använder två microkontrollers för att bli av med ett problem i den tidigare designen (gamla version 1).

Prototypen har större minne och två mikrokontrollers.. Den tillåter mycket längre minneslängder (över 10 sekunder). Det viktigaste är att uppdateringsfrekvensen till servona hålls konstant på 50 Hz, så att hårt belastade servon inte hackar som i den tidigare versionen. Sen blev lådan jag byggde in saken i mycket snyggare...


Nu har jag en fungerande version, som har nio minnen till nio olika rörelsemönster. Ganska häftig faktiskt, men svår att beskriva. Hur som helst sätter man sändaren i elevläge, och har min låda inkopplad. När man rör på högra spaken på radion så växlar min låda mellan att upprepa nio olika minnesslingor. En slinga när spaken är i mitten, en för uppåt, samt minnesslingor för höger, vänster och nedåt. Självklart kan man programmera in egna rörelser, med variabel längd.

Minnesslingorna programmeras genom att man sätter spaken i det läget man vill att minnet skall sparas i. Sedan trycker man på en knapp och väntar på en nedräkning. Därefter rör man radions alla spakar i det mönster man vill spara. Sist sparas spakrörelserna antingen när tiden tagit slut, eller man tryckt in programmeringsknappen igen.


Sen kan någon vilja se hur PPM-skurarna ser ut:

PPM-skuren används för att beskriva i vilken position servona skall ställas. Det kritiska är pulsbredden, som varierar mellan 1 och 2 ms. 1 ms betyder att servot står i ena ändläget. 2 ms betyder att servot står i andra ändläget. 1.5 ms används för att servot skall stå i mitten... Sen är uppehållet viktigt. Uppehållet signalerar att pulserna som följer anger positionerna för servona i ordning från servo ett och uppåt. Hela skuren upprepas var tjugonde millisekund (med frekvensen 50 Hz).
För min lillebrors Hitec-sändare var amplituden på signalen omkring 10 volt. Men andra sändare använder andra spänningar...


Senare kommer jag att lägga upp scheman och källkod här.


Källkod:

Jag tror att detta är den slutgiltiga versionen av källkoden, men jag är inte helt säker: RC_Sekvensminne_version2.zip (220 kB). Om jag har med mig en programmerare till familjen någon gång, så kanske jag laddar ned hex-filerna från bygget och jämför dom med hexfilerna i filen ovan.


Detta är lådan sedd utifrån. Den översta tangenten används för att påbörja och avsluta inspelning till minnena. De två näst översta tangenterna har faktiskt ingen funktion. Tanken var att tangenterna skulle ändra uppspelningshasstigheten eller något, men jag implementerade inte det innan jag gav bort lådan till min lillebror. De nio andra tangenterna går före sändarens spakposition, så knapparna kan användas för att välja vilka minnen som ska spelas upp.

Lådans insida, översta kretskortet. Här sitter lysdioderna och tangenterna.

Lådans insida. Det går inte riktigt att visa hur undre kretskortets komponenter ligger, för jag har använt alldeles för korta ledningar mellan de två korten. I det här fallet hade det vart bättre med etsade kort, och nån typ av header som kopplade ihop de två korten.

På det undre kretskortet sitter två microkontrollers. Ena microkontrollern styr i princip allt som händer, och den andra microkontrollerns enda uppgifter är att ta emot kommandon seriellt och sedan skicka ut PPM-signaler samt tända de lysdioder som ska tändas.


Fakta:

Trolig koppling gemensam för de flesta Futuba- och Hitec-sändarna:

Skärm = jord
1 = +Vbatt (efter påswitch)
2 = PPM ut
3 = PPM in
4 = NC
5 = NC
6 = NC

Några länkar:

http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/english/tx2txgb1.htm Många pinouts, och lite bakgrundsinfo.
http://www.heliguy.com/nexus/fmsinterface.html En gratis flygsimulator, med enkelt schema för inkoppling av sändare i stället för en joystick. Kopplingen tyvär speciellt för Futuba.
http://www.rc-sim.de/index_en.htm Otroligt bra samling med länkar för inkoppling av sändare till PC. Mest på tyska. (Klicka på MENU->links)
http://www.mp.ttu.ee/risto/rc/electronics/pctorc.htm Beskrivning på hur man får en PC att styra själva radiosändaren.
http://www.welwyn.demon.co.uk/index.htm Någon med några bra beskrivningar på radio till joystickport. Tyvärr ingen källkod.


OBS! Du bygger alltid på egen risk, jag garanterar inte att något fungerar för dig.
Du ansvarar själv för risken att skada dig själv/andra/saker/datorer/eller annat!