Video-projektorer och 3D-avbildning

En "vanlig" uppgift i fältet datorseende är att använda två kameror monterade bredvid varandra för att beräkna hur objekt ser ut tre-dimensionellt. Den metoden har fördelarna att man kan få en 3D-modell som uppdateras helt mellan varje frame från kameran. Bland nackdelarna finns dels kraven på textur på objekten, samt svårigheter att matcha punkter i den ena kamerabilden mot punkter i den andra kamera-bilden. Den matchningen är helt nödvändig för att få ut en 3D-modell av objektet kamerorna är riktade mot.

Just nu saknar jag två passande kameror för att experimentera med att räkna fram 3D-geometrier från kamerabilder. Däremot har jag tillgång till en enkel PAL-kamera samt en LCD-projektor.

Det jag funderar på att ställa upp är en rigg för att ta 3D-bilder. LCD-projektorn samt kameran kan man t.ex montera över och under varandra, och sen kalibrerar man kameran och projektorn. Efter det skickar man video-signaler till projektorn, i enklaste fallet en horisontell linje som sveper uppifrån och ned. Man kan i kamerabilden detektera övre och undre kanten på den ljusa linjen, och får då nästan direkt 3D-koordinaterna för samtliga punkter på den övre och undre linjen samtidigt. Mitten av linjen kan användas för att "fota" linjens textur.

Sen kan man använda flera linjer, olika avsökningsmönster, DLP-projektorer (som kan styras mycket snabbare), och eventuellt olikfärgad linjer för att snabba upp processen.

Något helt annat som är intressant med DLP-projektorer är att man kan modulera bilden som visas så att hela ytan uppfattas som lika ljus (50% av den normala max-intensiteten), genom att omväxlande visa en linje, följd av linjen men med inverterade pixelintensiteter. En extra slutare framför web-kameran gör då att datorn bara ser den önskade linjen.