2007-09-22: EXJOBB på KTH - Planar Surface Tracking and its Applications.

Exjobbs-rapporten är på engelska, och tar upp större delen av det jag gjort inom exjobbet. Mer information och några videosnuttar finns här.

Planar Surface Tracking and its Applications (2,2 MB, 98 sidor)


2004-06-01: PROJECT SMART PINBALL - Final Report Pinball, webcam, and controller box (under pinball game)

Rapport till en projektkurs som hålls av S3 och som jag läste på KTH. Rapporten är på engelska, och är författad av mig, Juan Emilio Rubio Munoz, Susanna Norell, Denis Real, samt Yunyi Xiao. Projektet gick ut på att få ett DSP-kort att behandla data från en webbkamera, och spela ett flipperspel automatiskt.

2004-06-01_Smart_Pinball.pdf (1,1 MB, 45 sidor)
Projektets hemsida


2003-10-26: ROBOT PROJECT REPORT - Summary of the construction of the Screwdriver robot. Image of the ScrewDriver robot

Rapport till projektet i kursen robotik och autonoma System, som jag läste på KTH. Rapporten är på engelska, och är författad av mig, Fredrik Ahlgren, samt Daniel Wardzynski.

2003-10-26_ScrewDriver.pdf (1,4MB, 72 sidor)
(Video av kvalificeringstävlingen)


2003-06-05: Mätning av Cardiac Output genom partiell återandning av koldioxid

Denna rapport skrev jag med Heba Charanek, Gustav Persson, Mikael Fredholm, samt Soheil Delanvar. Rapporten handlar om metod att icke invasivt mäta cardiac output (hur många liter blod som hjärtat pumpar per minut). Återandningsmetoden är mycket enkel och billig att bygga in i t.ex respiratorer, och kommer troligen att användas mer i framtiden om det skulle byggas in i system som ändå finns vid intensivvårdsplatser.

2003-06-05_Cardiac_output_genom_partiell_aterandning.pdf (919kB, 24 sidor)