Intervallutlösare

Relaterade sidor: Flygfoto, Drakbygge

Hur man lägger till intervalltagning till Nippon Card Cam 300

Tanken var att man skulle kunna ta flygbilder med den här kameran. Den har upplösningen 640x480, och rymmer 26 bilder i minnet. Tyvärr stänger den av sig automatiskt efter 20 sekunder, så jag behövde en krets som tar ett foto var femtonde sekund (så att den inte stänger av sig). Då kan kameran kan ta bilder i sex minuter innan man måste plocka in den och tömma den på bilder.

Kameran drivs normalt med två R03-batterier, och innehåller en switchregulator som försörjer kameran internt med 3,3V. Jag har kommit fram till att det är väldigt löjligt att ha en microkontroller kopplad till kameran, eftersom man ändå måste ta bilder var femtonde sekund för att kameran inte ska slås av, samtidigt som man helst slår på kameran på marken för att vara säker på att kameran hamnar i bildtagningsläge (gör inte alltid det när man slår på den).

Jag lödde fast några extra kablar innuti kameran. Ledningarna som jag lödde in mig på var plus och jord från de interna batterierna, samt den sida av avtryckarens switch som inte var jordad. Jag gjorde på detta sätt för att kunna koppla in batterier utanför kameran. Ett alternativ är att koppla in spänningen till switchregulatorn inne i kameran så får man +3,3V när kameran är på, och ingenting när kameran är avslagen. Som kretsen är inkopplad så drar den lite ström hela tiden den är inkopplad till batterierna, så man kanske ska ha en strömbrytare till kretsen (eller koppla in sig på +3,3V)

undersida

plus och jord från batteriet (vit sladd jord denna gång...)

ovansida

grön kabel till den kontakt på avtryckaren som inte går till jord (minus på batteriet)

Kretsen som pulsar avtryckaren var femtonde sekund är baserad på en 555-timer kopplad som multivibrator, och vars utgång är inverterad mha en PNP-transistor. Som vanligt så får man utgå från beräknade värden när man bygger timerkretsar med lång fördröjning, och sedan prova sig fram med små ändringar tills man får rätt tid. Tiden mellan korten blir c:a t1=0,693*(RA+2*RB)*C, och tiden som avtryckaren är intryckt blir t2=0,693*RB*C. För 15 sekunder mellan korten utgår man från t.ex C=27uF, RA=680k, samt RB=56k. I mitt fall var tiden lite för lång, så jag bytte kondensatorn mot en något mindre på 22 uF. Sen är spänningen till kretsen (3V) mycket mindre än vad 555:an är specificerad för, men min CA555CE klarade sig utan problem. Det finns också en lågspänningsvariant av 555:an om det skulle behövas. Så här ser i alla fall schemat ut:

schema

Och den slutliga versionen syns nedan. Jag byggde inte in den i någon låda (hade ingen som riktigt passade), utan satte fast allt på ovansidan av en plexiglasbit.

bygget

Uppdatering 2006-06-10:

Har använt kretsen till flygfotografering från drake, och stötte på ett problem: batterihållarna inte var särskillt bra. Kameran stänger av sig helt och tappar alla bilder i minnet om det glappar det minsta. Man måste koppla in en kondensator med mycket hög kapacitans paralellt med batterierna om man vill slippa problem när intervallutlösaren används till något som utsäts för stötar och vibrationer. Alternativt så kan man använda bättre batterihållare. Upptäckte också att 15 sekunder är ganska lång tid mellan korten, hälften skulle kanske passa bättre (bara att byta kondensatorn mot en mindre).

OBS! Du bygger alltid på egen risk, jag garanterar inte att något fungerar för dig.
Du ansvarar själv för risken att skada dig själv/andra/saker/datorer/eller annat!