Styrning av två motorer med servosignaler [KLART april 2004]

Detta projekt gick ut på att koppla ihop två vanliga elmotorer med en mottagare för rc-modeller. Bygget har två grundinställningar, som gör att det uppför sig på två olika sätt.

Första läget styr de två motorerna individuellt: första signalen från mottagaren styr första motorns hastighet, och andra servosignalen styr andra motorns hastighet.

När lådan jobbar i andra läget, så immiteras larvbandsstyrning: Första servosignalen bestämmer totala hastigheten frammåt, och andra servosignalen bestämmer hur stor hastighetsskillnaden skall vara mellan de två motorerna. När motorerna kör snabbt minskas inflytandet från servosignalen som styr i sidled, så att svängradien vid hög hastighet ökas. Monteras motorerna mitt emot varandra, så kan man styra sitt bygge på samma sätt som en bandvagn. Bygget kan köra och svänga nästan hur som helst.

Kontrollerdelen

Här är en miniatyr av schemat på kontrollerdelen. (En större version finns här)

Några förklaringar är på sin plats:

Motordrivardelen

Här är en miniatyr av schemat på en halva av motordrivardelen. (En större version finns här)

Detta var som sagt bara ena halvan av schemat. Andra halvan ser exakt likadan ut, förutom att " /M0" i alla anslutningar bytts ut mot "/M1". Det kanske ser lite klent ut att bara ha zener-dioder för att ta upp strömpulserna som skapas när motorerna pulsbreddsmoduleras, men de MOSFET-transistorer jag använt har inbyggda avalanche-dioder som matar tillbaka de induktiva strömpulserna från motorn in i batteriet.

Den maximala spänningen till motorerna är satt till 3,6V i schemat, eftersom jag provade kretsen med en skruvdragarmotor, och såg att alla induktiva elakheter inte kom upp i nivåer som är skadliga för kretsen. Men troligen kan spänningen höjas, speciellt om du har motorer med låg induktans (fråga mig inte var gränsen går). Det viktiga är att höga sidans gatespänning på c:a 12V minus ett framspänningsfall på c:a 0,7V ska vara absolut minst 5V högre än source-spänningen på samma transistor när den leder. Hellst ska skillnaden vara större, men inte större än 12V.

Men höjs 12V-spänningen för mycket får man för höga strömar i zenerdioderna som ser till att gate-source-spänningarna inte blir för höga. Det skulle man kunna fixa genom att lägga till zenerdioder mellan kollektorn och basen på PNP-transistorerna så att spänningen begränsas redan vid ingången till push-pull förstäraren. Men man måste fortfarande ha kvar zenerdioderna mellan source och gate. Hur som helst kanske detta kommer med i en senare version om man vill höja matningen från 12V till t.ex 30V, så att man kan driva motorer som vill ha 20V...

OBS! Du bygger alltid på egen risk, jag garanterar inte att något fungerar för dig.
Du ansvarar själv för risken att skada dig själv/andra/saker/datorer/eller annat!