ADSL-modem med router DSL-504T:

Köpte detta modem nyligen, för att kunna surfa på både min och föräldrarnas dator samtidigt.

Det finns två problem med den, för det första så låter den (även om det bara märks när datorn den står bredvid är avstängd. Men det är ju ingen som sover där, så det kvittar. För det andra så fick jag inte DNS-relaying att fungera som det skulle. Andra människor har visst haft liknande problem. Problemet har tydligen något med IPv6 att göra, så vissa servrar fungerade i både windows och linux (med DNS relaying), medan andra inte kunde nås för mig med normalinställningarna i routern och operativsystemen.

Förhoppningsvis så kommer det någon firmware-uppgradering från D-Link som rättar till dessa problem, men för tillfället så ändrade jag DNS-inställningarna på de anslutna datorerna i stället. Man skulle också kunna stänga av DHCP-servern i routern och köra med helt manuella inställningar av IP-adress, gateway, och DNS.

För just vårt teliaabonemang skulle man använda dessa DNS-servrar:
195.67.199.18
195.67.199.19

Informationen om DNS-servrarna följer ofta med i brevet med information från internetleverantören (där man får information om e-postservrar mm). Annars kan den som är van vid linux telnetta in till routern (den kör linux), och se vilka DNS-adresser som finns i filen "/etc/resolv.conf" inne i routern. Det är dessa adresser som ska användas av datorerna anslutna till rotern.

För windows är det ganska enkelt att hitta var man ska ändra DNS-inställningarna.

För linux finns information för hur man ändrar DNS-server här. De grövre sätten ändrar i funktionen "make_resolv_conf()" i filen "/sbin/dhclient-script", så att ISP:ns specifika DNS-adresser skrivs till "/etc/resolv.conf". För åtminstone de senaste versionerna av redhat ska man kunna lägga till raden "PEERDNS=no" i filen "/etc/sysconfig/networking/devices/ifcfg-eth0". Efter det tillägget kan man ändra filen "/etc/resolv.conf" permanent utan att den skrivs över igen med felaktiga värden nästa gång man startar om datorn / nätverket.

Ökning av max antal samtidiga anslutningar

Jag tror det hänt två-tre gånger att internet för datorerna i huset börjat gå riktigt långsamt, och att man haft stora svårigheter att logga in i routern för att komma åt att göra en reset. Man får då stänga av strömmen till rotern, och starta den igen, men då försvinner inställningar om man inte har sparat allt sånt permanent i routern.

Problemet beror på att vissa program eller Windows inte stänger förbindelser som dom öppnat. Routern var på förväg inställd att tillåta max 1024 samtidiga förbindelser, och en lång timeout på 5 dagar innan den stängde portar som lämnats öppna. Genom att telnetta in till routern kan man ändra detta till förslagsvis max 4096 samtidiga förbindelser, och en timeout på ett dygn. Skriv detta i en dos-prompt.

telnet 192.168.1.1

ange "root" som login, och samma lösenord som för web-interfacet som lösenord. Skriv sedan

echo 86400 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_established
echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_max

och nu borde de nya inställningarna gälla.

Länkar

Produkten på amazon.co.uk (med recensioner): http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/B00022V2EY/026-0980814-4822034
Ändra DNS-servrar till andra än de man fått via DHCP: problems with resolv.conf
Tillverkaren: www.d-link.se