Optiskt isolerat USB till serie-interface

Isolerat USB-till serie-interface Jag kände att jag ville isolera datorn från en fräs eftersom jag switchade en massa induktanser där, och om man klantar sig finns en risk att man bränner datorn.

Därför byggde jag ihop en krets för att optiskt isolera datorn från fräsen. Jag använde några snabba optokopplare för att isolera en usb-till-seriell-modul som kommer från annat håll. Eftersom fräsen för tillfället styrs av en arduino diecimila, så kopplade jag in mina optiskt isolerade signaler direkt till stiftlister på arduinon (både RXD, TXD samt nRESET). För att det skulle gå tog jag bort två motstånd och en kondensator som knöt ihop arduinon med dess egna inbyggda USB-krets.

Schema

Schema för isolerat USB-till serie-interface

Egna kommentarer:

OBS! Du bygger alltid på egen risk, jag garanterar inte att något fungerar för dig.
Du ansvarar själv för risken att skada dig själv/andra/saker/datorer/eller annat!