Monitor IBM6091-19:

Jag fick en sån här monitor för ett tag sen, mot att jag själv bar bort den. Det är en riktigt gammal fixed-sync monitor, som inte var i perfekt skick. Det första var att ljusstyrkan var väldigt svag, men den blev bättre efter att man justerat upp förstärkarna för de tre färgerna (RGB). Det gick inte att få bra färgåtergivning trots mycket skruvande, men den är ändå bättre än en av mina gamla monitorer.

Nästa problem var att konvergensen på elektron-strålarna var dålig. Det gjorde att all text på monitorn kändes "suddig", och det var inte skönt att titta på monitorn. Tyvärr var det inte möjligt att justera konvergensen längre i rätt riktning, än att det skiljde en hel pixel mellan den röda och den blå kanalen. Jag funderade på några olika lösningar, mest i riktningen att öppna monitorn och se om konvergens-potentiometern och kretsar i närheten kunde ersättas av något med större justerområde. Men jag kom på en mycket roligare lösning som jag inte kunde låta bli att prova.

Min lösning på konvergens-problemet:
Jag kom på att man kunde använda olika långa ledningar för de olika färgerna. Det skulle ge olika fördröjningar för RGB-signalerna, och med rätta längderna skulle konvergensen bli perfekt. I Videoläget jag tänkt använda, var pixelklockan 120 MHz. Det innebär att tiden mellan två pixlar som matas ut ligger på 8,33333 ns (1/120e6). Vill man fördröja en färg en pixel, födröjer man signalen 8,33333 ns. Om signalen skulle gå i luft, skulle 8,33333 ns motsvara en sträcka på 2.5 meter (300e6*8,33333e-9). I en ledning går signalen något långsammare, men det kändes som realistiska längder. Innan fördröjningsledningar kopplats in visade monitorn detta vid konvergens-testning:
se bakom skärmen innan
Om skärmen var korrekt inställd, skulle man se fyrkanter med raka sidor. Den blå signalen behöver fördröjas c:a en pixel, och den gröna c:a 0.5 pixel. Jag experimenterade mig fram, och med 4m fördröjningsledning till blå, och 2m fördröjningsledning till grönt var resultatet mycket bättre:
se bakom skärmen med födröjnings-ledningar


Hur man konfigurerar X-servern för denna skärm beskrivs bra bland länkarna längst ned, så det beskriver jag inte här. Men den modeline jag använder ser ut så här:
Modeline "IBM_mode_3" 120.00 1280 1312 1472 1696 1024 1027 1030 1056 -hsync -vsync

Efter ett tags användande verkade det vara trevligt om man kunde använda monitorn i konsolen också. Jag laddade hem rpm-paketet SVGATextMode-1.10-8mdk (jag kör Mandrake 10.0 på en gammal dator utan egen skärm). Efter att installerat den, och börjat konfigurera den upptäckte jag att den datorns grafikkort inte tillät högre pixelklockor i textläge än 36.25 MHz. Det gör att man inte får in många tecken på varje rad. Ett bättre alternativ är kanske att använda en framebuffer, och fbset för att ställa parametrarna för skärmen. Men jag tyckte inte det var nödvändigt. Följande rader behövde jag lägga till i slutet av "/etc/TextConfig" för att få ett bra läge genom SVGATextMode när monitorn är inställd i läge 3:

Chipset "ATIMACH64"    # currently only for MACH64CT
ClockChip "mach64"       # internal clockchips on MACH64 boards

HorizSync   61-81.32
VertRefresh  59-75

#Fungerar 48x31 char vid 69.71kHz/66.3Hz.
"S1" 36.25 386 430 442 520 496 504 506 526 -hsync -vsync font 8x16 DoubleScan

Sen behöver man också lägga in att "SVGATextMode S1" ska köras när systemet startar. Jag la till följande i slutet av "/etc/rc.local"

#Modification by Simon Gustafsson to set SVGATextMode
[ -f /usr/sbin/SVGATextMode ] && /usr/sbin/SVGATextMode S1

Länkar:
Bästa stället med mest info: http://ps-2.kev009.com:8081/ohlandl/video/6091-19.html
Testmönster, bl a konvergenstest: http://www.ices.utexas.edu/~organism/random-stuff/test-patterns/
Bl a modelines: http://www.sven-koelsch.de/ibm6091.html
Allmänn info: http://www.lysator.liu.se/~jonass/graveyard/6091.html
Allmänn info: http://peach.mie.utoronto.ca/people/tsangc/tech-6091-index.html (Trasig länk)
Ändra textläge för Linux-konsolen: http://www.digitalhermit.com/linux/hiresconsole.html
Specs and modelines for X11 and Win9x/NThttp://www.stud.uni-siegen.de/sven.koelsch/ibm6091.html