Styrning av stegmotorer med servosignaler [KLART juli 2003]

Detta projekt gick ut på att koppla ihop två stegmotorer med en mottagare för rc-modeller. Bygget har två grundinställningar, som gör att det uppför sig på två olika sätt.

Första läget styr stegmotorerna individuellt: första signalen från mottagaren styr första stegmotorns hastighet, och andra servosignalen styr andra stegmotorns hastighet.

När lådan jobbar i andra läget, så imitteras larvbandsstyrning: Första servosignalen bestämmer totala hastigheten frammåt, och andra servosignalen bestämmer hur stor hastighetsskillnaden skall vara mellan de två servomotorerna. Monteras servomotorerna mitt emot varandra, så kan man styra sitt bygge på samma sätt som en bandvagn. Bygget kan köra och svänga nästan hur som helst.


När jag skulle bygga ihop projektet fick jag inte på den drivarkrets jag ville ha, så jag följde inte den ursprungliga billigare designen jag hade. Schemat nedan visar vad jag verkligen byggde:

Några förklaringar är på sin plats:


Hur är stegmotorerna inkopplade till kontakten?

Detta är en bra fråga, som jag inte har ett bra tekniskt svar på. För att ta reda på detta blir man tvungen att mäta resistanser mellan stegmotorns anslutningar. Man kommer då att hitta två kablar som "ligger i mitten av varsin spänningsdelare". Dessa två kablar skall anslutas till stift 5 och 6. De andra kablarna skall anslutas så att motorn roterar om man jordar stift 5 och 6 och lägger en positiv spänning till resten av stiften ett och ett i följden 1, 2, 3, 4, 1, 2, ...

Det råkar vara så att de två stegmotortyper jag provat båda hade samma anslutning, så därför är shemat som det är. Det finns trots detta många olika typer av kopplingar, så man blir tvungen att först hitta en sekvens som får motorn att rotera.

Det kan också vara bra att påpeka att denna design bara fungerar med stegmotorer med "mittanslutningar" på båda lindningarna.

 


Några bilder på det färdiga hopbygget:

OBS! Du bygger alltid på egen risk, jag garanterar inte att något fungerar för dig.
Du ansvarar själv för risken att skada dig själv/andra/saker/datorer/eller annat!